Działalność

Nasza działalność obejmuje:

Spotkania networkingowe

  • W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca organizujemy spotkania integracyjne, pod nazwą ‘Beat the Monday Blues’, adresowane do członków PCC, oraz tych, którzy chcą poznać nasz klub. Spotkania odbywają sie w Eight Members Club. Rejestracja obowiązkowa.
  • W ramach serii ‘Bite into Art’ członkowie PCC mają okazję, kilka razy w roku uczestniczyć w ekskluzywnych wydarzeniach artystycznych, wystawach czy śniadaniach z artystami.

Spotkania z gośćmi (Speaker Series)

  • Speaker Series to spotkania z gośćmi w formie wykładów, prezentacji czy paneli. Tematyka jest różnorodna, zazwyczaj dotyczy bieżących kwestii związanych z Wielką Brytanią i Polską. Po części oficjalnej następuje dyskusja oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Spotkania te są zazwyczaj otwarte także dla osób niezrzeszonych, jednak ilość miejsc jest często ograniczona. Rejestracja obowiązkowa.
  • Członkowie kluby, po wcześniejszej rejestracji mają także okazję kontynuowania spotkania podczas kolacji, która zamyka wieczór i na którą klub zaprasza gościa.

Współpraca międzynarodowa

  • Promując ideę integracji Polonii w Europie utworzyliśmy siostrzaną organizację Polish City Club w Paryżu.
  • Organizujemy kwartalne spotkania ‘City Club Alliance’, w których uczestniczą członkowie wszystkich City Club działających na terenie Londynu, a reprezentujących różne narodowości, m.in. Rosjanie, Ukraińcy, Węgrzy, Czesi, Bułgarzy, Rumuni, Estończycy, itd.

Projekty pro bono

  • Nasz klub aktywnie wsparł i przyczynił się do powołania Polish Legal Centre w Londynie
  • Wsparliśmy projekt stworzenia Polskiego Funduszu Dziedzictwa Narodowego w Londynie
  • Prowadzimy działania mające na celu wspieranie polskich przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii
  • Uruchomiliśmy projekt pilotażowy praktyk dla studentów – ‘High Fly’