O nas

Polish City Club (PCC) jest organizacją członkowską stworzoną przez i dla polskich profesjonalistów zainteresowanych budowaniem silnej polskiej społeczności w Europie.

Celem naszego klubu jest tworzenie platformy umożliwiającej networking, ułatwianie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzbudzanie zainteresowania Polską wśród specjalistów, polityków i społeczności międzynarodowej.

Nasze działania obejmują:

  • współpracę z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu reprezentowania interesów Polski w Wielkiej Brytanii;
  • promowanie wizerunku Polski jako partnera, wśród międzynarodowych środowisk biznesowych;
  • promowanie wydarzeń gospodarczych, politycznych i innych związanych z Polską wśród przedsiębiorców ,
  • działanie jako inkubator pomysłów i projektów, udostępnienie platformy integracji i wymiany know-how wśród specjalistów, polityków, naukowców, itp.
  • zachęcanie profesjonalistów polskiego pochodzenia do zaangażowania w realizację celów Klubu.