Członkostwo

Reprezentujemy szeroką wiedzę i doświadczenie w wielu profesjach. Zrzeszamy prawników, bankierów, przedsiębiorców, artystów, informatyków, itp. Z entuzjazmem i motywacją angażujemy się w działalność na rzecz Polski. Wierzymy w etos wzajemnego szacunku i otwarte dyskusje, które inspirują do realizacji nowych pomysłów i otwierają szanse na nawiązanie owocnych kontaktów biznesowych. W swoich działaniach kierujemy się wysoką etyką i kulturą osobistą promując dobre imię i wizerunek Polski.

Zaangażowanie w działalność klubu oferuje możliwość:

  • Inicjacji i realizacji pomysłów i projektów na płaszczyźnie biznesowej jak i społecznej
  • Zmianę status quo, przełamywanie barier i wprowadzanie zmian służących tworzeniu większej wartości dodanej
  • Udział w wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnorodnymi profesjami
  • Integrację na poziomie zawodowym i społecznościowym
  • Praktykę komunikacji, negocjacji, asertywności, umiejętności interpersonalnych i innych
  • Samorealizację i rozwój