Zostan Wybitnym Polakiem!

4 marca 2015

Zostań WYBITNYM POLAKIEM! – termin zglaszania kandydatow do 10 marca 2015 roku!

Celem konkursu „Wybitny Polak” jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób odnoszących sukcesy poza granicami Polski.

Polish City Club jest partnerem PANGEA w organizacji konkursu na terenie Anglii, Walii i Irlandii Polnocnej. Nagrody zostana przyznane w pięciu głównych kategoriach: Biznes, Kultura, Nauka, Osobowość oraz „Młody Polak”.

1. W kategorii BIZNES kandydatami mogą zostać osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą, które osiągnęły znaczące sukcesy i pozycję w swojej dziedzinie.
2. Osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze, reżyserzy, aktorzy, itp., jak również osoby działające na rzecz promocji kultury, mogą być zgłaszane w kategorii KULTURA.
3. Osoby o niekwestionowanym dorobku akademickim, prowadzące działalność naukową lub dydaktyczną głównie w placówkach brytyjskich, to pierwszorzędni kandydaci w kategorii NAUKA.
4. Osoby o wybitnym autorytecie, wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym (w tym działalność charytatywna) powinny zostać zgłoszone w kategorii OSOBOWOŚĆ.
5. MŁODY POLAK – kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii, lub których działalność w sposób pozytywny oddziałuje na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski.

Ponadto organizatorzy w tym roku po raz pierwszy przyznają NAGRODĘ INTERNAUTÓW. Przez okres miesiąca internauci będą mogli głosować na swoich kandydatów w poszczególnych kategoriach za pośrednictwem Internetu na stronie PANGEA Magazine. Kolejną innowacją jest wyróżnienie osób o niepolskim pochodzeniu, a wspierających Polonię.

Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą osoby prywatne, organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne. Każde zgłoszenie powinno zawierać komplet dokumentów z wyraźnym wskazaniem osiągnięć predestynujących do nagrody. W zgłoszeniu należy wskazać co najmniej 5 osób popierających kandydata. Każda z osób popierających powinna podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć osobisty podpis na formularzu zgłoszeniowym.

Komplet dokumentów powinien zawierać:
- Formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących
- Opis dokonań z uzasadnieniem zgłoszenia, max. 1 strona formatu A4
- Zgodę kandydata na udział w konkursie
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych

Pobierz dokumenty na
http://www.pangeamagazine.com/…/Regulamin-Wybitny-Polak-edy…

Zgłoszenia należy przesyłać na:
Polish City Club
69 Churston Drive
SM4 4JD Morden, Surrey
„Wybitny Polak w Anglii, Walii i Irlandii Płn.”

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w podczas uroczystości zaplanowanych w maju 2015 r. w Londynie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Witold Sobkow oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.pangeamagazine.com.Comments

comments

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.