Wybitny Polak – voting now open

15 March 2015

Glosowanie internetowe rozpoczete: http://www.pangeamagazine.com/wybitny-polak-anglia-walia-ni-2015/?lang=pl

Celem konkursu „Wybitny Polak” jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób odnoszących sukcesy poza granicami Polski.

Polish City Club jest partnerem PANGEA w organizacji konkursu na terenie Anglii, Walii i Irlandii Polnocnej. Nagrody zostana przyznane w pięciu głównych kategoriach: Biznes, Kultura, Nauka, Osobowość oraz „Młody Polak”.

1. W kategorii BIZNES kandydatami mogą zostać osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą, które osiągnęły znaczące sukcesy i pozycję w swojej dziedzinie.
2. Osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze, reżyserzy, aktorzy, itp., jak również osoby działające na rzecz promocji kultury, mogą być zgłaszane w kategorii KULTURA.
3. Osoby o niekwestionowanym dorobku akademickim, prowadzące działalność naukową lub dydaktyczną głównie w placówkach brytyjskich, to pierwszorzędni kandydaci w kategorii NAUKA.
4. Osoby o wybitnym autorytecie, wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym (w tym działalność charytatywna) powinny zostać zgłoszone w kategorii OSOBOWOŚĆ.
5. MŁODY POLAK – kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii, lub których działalność w sposób pozytywny oddziałuje na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski.

Ponadto organizatorzy w tym roku po raz pierwszy przyznają NAGRODĘ INTERNAUTÓW. Przez okres miesiąca internauci będą mogli głosować na swoich kandydatów w poszczególnych kategoriach za pośrednictwem Internetu na stronie PANGEA Magazine. Kolejną innowacją jest wyróżnienie osób o niepolskim pochodzeniu, a wspierających Polonię.

Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą osoby prywatne, organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne. Każde zgłoszenie powinno zawierać komplet dokumentów z wyraźnym wskazaniem osiągnięć predestynujących do nagrody. W zgłoszeniu należy wskazać co najmniej 5 osób popierających kandydata. Każda z osób popierających powinna podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć osobisty podpis na formularzu zgłoszeniowym.

Komplet dokumentów powinien zawierać:
- Formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących
- Opis dokonań z uzasadnieniem zgłoszenia, max. 1 strona formatu A4
- Zgodę kandydata na udział w konkursie
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych

Pobierz dokumenty na
http://www.pangeamagazine.com/…/Regulamin-Wybitny-Polak-edy…

Zgłoszenia należy przesyłać na:
Polish City Club
69 Churston Drive
SM4 4JD Morden, Surrey
„Wybitny Polak w Anglii, Walii i Irlandii Płn.”

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w podczas uroczystości zaplanowanych w maju 2015 r. w Londynie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Witold Sobkow oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.pangeamagazine.com.statuetkaWP-1Comments

comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.